SEVCH
Långvalslidens Caramel Latte
'Elsa'


 • Patella: 0/0
 • Hjärta: Utan anmärkning
 • Ögonlysning: Utan anmärkning
 • Viltspårschampion
 • Gk. Doftprov Eukalyptus
 • Beteende och Personlighetsbeskrivning hos hund, BPH
BPH visar att Elsa är en aktiv tik utan rädslor och oro. Hon är också bra i all hantering och är mer social med främlingar än rasen i övrigt. Väldigt glad, trygg och har inga aggressioner.

Långvalslidens Astrid
'Majsan'


 • Patella: 0/0
 • Hjärta: Utan anmärkning
 • Ögonlysning: Utan anmärkning

Maja har lånats in av Åsa Gilbertsson. Majsan har ett utmärkt lugnt temperament som vi har valt att avla vidare på. 

Maja har haft två kullar.


Gobitar-kullen        3 tikar och 5 hanar
H- kullen                    7 tikar och 1 hane

Långvalslidens Nala
'Allis'


 • Patella: 0/0
 • Hjärta: Utan anmärkning
 • Ögonlysning: Utan anmärkning
 • Gk. Doftprov Eukalyptus
 • BPH
BPH visar att Allis är en social tik med mycket nyfikenhet. Hon är lagom aktiv och är mer glad än rasen i övrigt brukar vara enligt BPH. Väldigt trygg och har inga aggressioner.

VÅRA unghundar

Långvalslidens Pigall 

'Doris'

Clowns Havanese Imigo
'Kalle'